giovedì 25 maggio 2017

Nuàtri l’avevamu a matri, nni l’arrubbaru; aveva i minni a funtana di latti e ci vìppiru tutti, ora ci sputanu.
 

Ammore ammore sì
ma tu me 'nganni
me vase e vase
e po' nun vo' fa niente.
Me dici:« M'ha ddimustrà
ca pe' ttè io so' 'mpurtante!»
Ma a te, e me', nun te ne frega niente.
Me lasse ghiorna e ghiorna a vocca asciutta
ca li vasate toje nun leveno l'arsura, anzi,
te vurria arricurda' ca propriu astura
è ghiunta l'ura ormai de irinni a curcà.
Me suonne lu to' piettu e lu to' ciatu
comm' ca fussi o vero te stringhe forti e cianchi.
ma puru cca me dici - erè sentenza -:
«Si mi vo' beni, ha da purtà pazienza.»

Adelaide J. Pellitteri


A Sicilia avi un patruni, Adele Musso, 2017

Un populu
mittitilu a catina
spughiatilu
attuppatici a vucca
è ancora libiru.

Livatici u travagghiu
u passaportu
a tavula unni mancia
u lettu unni dormi,
è ancora riccu.

Un populu
diventa poviru e servu
quannu ci arrubbanu a lingua
addutata di patri:
è persu pi sempri.

Diventa poviru e servu
quannu i paroli non figghianu paroli
e si mancianu tra d’iddi.
Mi nn’addugnu ora,
mentri accordu la chitarra du dialettu
ca perdi na corda lu jornu.

Mentre arripezzu
a tila camuluta
ca tissiru i nostri avi
cu lana di pecuri siciliani.

E sugnu poviru:
haiu i dinari
e non li pozzu spènniri;
i giuielli
e non li pozzu rigalari;
u cantu
nta gaggia
cu l’ali tagghiati.

Un poviru
c’addatta nte minni strippi
da matri putativa,
chi u chiama figghiu
pi nciuria.

Nuàtri l’avevamu a matri,
nni l’arrubbaru;
aveva i minni a funtana di latti
e ci vìppiru tutti,
ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d’idda,
a cadenza,
a nota vascia
du sonu e du lamentu:
chissi non nni ponnu rubari.

Non nni ponnu rubari,
ma ristamu poviri
e orfani u stissu.  

Ignazio Buttitta

 
foto di Carlo Puleo, 1985

Ignazio Buttitta, poeta in piazzaTerra ca nun senti di Rosa Balistreri

Malidittu ddu mumentu
ca graprivu l'occhi nterra
nta stu nfernu.
Sti vint'anni di turmentu
cu lu cori sempri nguerra
notti e jornu.

Terra ca nun senti
ca nun voi capiri
ca nun dici nenti
vidennumi muriri!

Terra ca nun teni
cu voli partiri
e nenti cci duni
pi falli turnari.

E chianci chia…
Ninna oh!

Malidittu… tutti st'anni
cu lu cori sempri nguerra
notti e jornu.
Malidittu cu t'inganna
prumittennuti la luci
e a fratillanza.

Rosa Balistreri

  Selezione poetica ed immagini a cura di Adele Musso e Fabrizio Sapio


5 commenti:

 1. cantu pi amuri e pi raggia, cantu picchi lu cori mio sfratta e cerca casa ni tia, ogni vota chi vegghiu a facci tò, ri oicciriddu scantatu....

  Bella lingua, i siciliani.

  RispondiElimina
 2. Quello che dice Ignazio Buttitta proprio in questo periodo fa riflettere, si dice degli immigrati: Che si adattino, che si adeguino alla nostra civiltà!
  Sarebbe facile se ciò non significasse rinunciare alla propria lingua, ai propri PADRI perdendo la propria identità. Per Rosa Balistreri cito solo questo verso:
  Terra ca nun senti
  ca nun voi capiri
  ca nun dici nenti
  vidennumi muriri!

  RispondiElimina
 3. La lingua, il suono, la terra. tre canti .
  La bellezza di Buttitta si declina in quella madre dalle minne chine di latte, chi tuti ci manciaru e poi ci sputaru. Orfani lo stesso, di quella madre ci restò il suono, la cadenza, la parola. E io dico siamo ricchi. Di questa voce, di questo suono di questa eredità. Mi commuove e mi lascia sempre gli occhi umidi la bellezza delle nostre radici che chiamano a voce alta, potente, non ci lasciano in pace, lontani miglia, torniamo cme pazzi d'amore e nostalgia.
  Siamo ricchi di amore e di vasate, di ritrosie e bocche asciutte, che anelano e anelano per l'arsura che in cui vengono lasciate.
  Ma siamo il mare che contorna la terra e la terra è un approdo. E il mare la libertà, l'orizzonte, l'infinito, lo sconosciuto e l'isola.

  RispondiElimina